Rozporządzenie w sprawie kas

Użytkowanie kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełniania licznych obowiązków – wydawania paragonu każdemu klientowi, drukowania raportów dobowych i okresowych, dokonywania okresowych przeglądów technicznych itp. Wytyczne w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

kasy fiskalne - przepisy

Wyznacza ono także procedurę postępowania przy rozpoczęciu pracy z kasą, zakończenia użytkowania urządzenia w trybie fiskalnym, a także określa warunki prowadzenia serwisu kas, wzór identyfikatora serwisanta kas itp.

zobacz pełną treść powyższego rozporządzenia