Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

kasy fiskalne - przepisy

Wytyczne istotne przede wszystkim dla producentów, importerów i serwisów urządzeń fiskalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206).

Wyznacza ono m.in. kryteria budowy urządzenia rejestrującego, minimalnej zawartości paragonu czy raportu fiskalnego, a także wzory różnego rodzaju dokumentów dla producentów kas fiskalnych.

zobacz pełną treść powyższego rozporządzenia