Ulga za zakup kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej dla każdego przedsiębiorcy może okazać się sporym wydatkiem. Aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie tego urządzenia w działalności, ustawodawca dał im możliwość skorzystania z ulgi - 90% wartości kasy, do 700 zł. Od maja 2019 wprowadzono kasy online i tylko przy ich zakupie przysługuje zwrot 700 zł dla nowych podatników oraz tych, którzy muszą wymienić kasy w podanych terminach.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę / zwrot za zakup kasy?

  1. rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia
  2. posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Płatnicy VAT odliczają ulgę na zakup kasy w deklaracji podatkowej. Pozostali podatnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym wraz z załącznikami: oryginał faktury zakupu kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności, raport miesięczny potwierdzający prowadzenie sprzedaży, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrot.

Ulgę należy zwrócić jeśli działalność zostanie zlikwidowana przed upływem 3 lat.