ELZAB - programy dla firm

Elzab Soft

ELZAB to doskonale znana wszystkim marka jako producenta urzadzeń fiskalnych. Wiele sklepów od lat pracuje na ich drukarkach i kasach fiskalnych. ELZAB SOFT Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne dla ELZAB S.A. oraz dostarcza oprogramowanie do urządzeń fiskalnych.


PROGRAM AS - Analiza Sprzedaży - bezpłatny!
 
Program AS przeznaczony jest do wszystkich kas fiskalnych oraz drukarek fiskalnych ELZAB z kopią elektroniczną. Program umożliwia wykonywanie zestawień sprzedaży na podstawie danych, które znajdują się na karcie microSD.

 • wykonywanie zestawień na podstawie danych zawartych na kartach z możliwością zastosowania parametrów ogólnego filtrowania: nazwy towaru, okresu w jakim został sprzedany (całość/data/numer), numeru etykiety karty, stawki VAT, wraz z możliwością uwzględnienia paragonów anulowanych
 • możliwość aktywacji filtru podglądu ze szczegółowym uwzględnieniem: filtru nazwy, ilości, wartości czy podglądu tylko pozycji anulowanych
 • analiza uwzględnia opakowania zwrotne
 • możliwość podglądu raportu dobowego oraz poszczególnych paragonów
 • porównanie łącznej należności z raportu dobowego z sumą wartości paragonów (bez rabatów i narzutów)
 • szczegółowe informacje o całej dobie: początek doby/koniec doby, data i godzina pierwszego/ostatniego wystawianego paragonu wraz z jego numerem, liczbą anulowanych paragonów oraz anulowanych pozycji w zakończonych paragonach, stawkach VAT
 • możliwość eksportu do pliku xlsx, txt, csv, pdf, html z możliwością dodania własnego komentarza
 • wykresy graficzne sprzedaży godzinowej lub z zadanego okresu
 • podgląd wydruków z danej doby (możliwość sortowania wg. paragonów, raportów dobowych, wydruków niefiskalnych)
 • możliwość konfiguracji programu: domyślna ścieżka katalogu karty, kolory linii aktywnej/kolor linii z pozycjami anulowanymi
pobierz program ze strony producenta


ELZAB SZOP
 
Program ELZAB Szop przeznaczony jest do zarządzania sprzedażą detaliczną w oparciu o drukarkę fiskalną firmy ELZAB. Program polecany jest jako pierwszy etap informatyzacji dla wielu firm usługowo-handlowych rozpoczynających pracę z drukarką fiskalną.
 
Platforma systemowa: program działa na komputerach z systemami MS Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 8 (32 i 64 bit). Wymaga Framework min. 3.5 SP1 – w przypadku braku Frameworka, instalator dokonuje jego automatycznej instalacji.
 
Cechy programu:

 • prosty i czytelny interfejs użytkownika
 • sprzedaż realizowana w trybie blokowym, wyszukiwanie towaru po kodzie kreskowym, nazwie
 • autodetekcja drukarki
 • synchronizacja czasu pomiędzy drukarką fiskalną, a zegarem systemowym (istone w przypadku zmiany czasu lato/zima)
 • zapis/odczyt słownika VAT
 • mechanizm ochrony przed wystąpieniem schodka podatkowego
 • możliwość wykonywania kopii zapasowej karty SD dla drukarek ELZAB z kopią EJ z poziomu programu (w tym obsługa portu B)
 • wywoływanie podglądu paragonu (EJViewer) z poziomu programu
 • wydruk kopii paragonów oraz innych wydruków na drukarce fiskalnej z kopią EJ
 • obsługa rabatów na pozycję/na paragon, kwotowy/procentowy (uzależnione od modelu drukarki - zalecany model ELZAB Mera TE)
 • obsługa kasjerów (otwarcie zmiany, wpłaty, wypłaty, raport zamknięcia zmiany - wykorzystanie formatek niefiskalnych)
 • obsługa kodów wagowych
 • import bazy towarowej możliwy z pliku towary.txt – format zgodny z WinECRSerw
 • grupowe operacje na towarach (modyfikacja cen, marży, jednostek, stawek VAT)
 • podgląd wydrukowanego paragonu, możliwość odłożenia paragonu
 • obsługa NIPu nabywcy na paragonie (zalecana drukarka ELZAB Mera TE)
 • obsługa zwrotów (możliwość wykorzystania formatki niefiskalnej lub wydruku na drukarce komputerowej)
 • wydruk FV do paragonu na drukarce komputerowej
 • raportowanie sprzedaży z obsługą sortowania, raporty wg. grup, bestsellery, towary niechodliwe
 • eksport raportów do plików xls, pdf
 • obsługa wag na protokole ELZAB oraz Angel
 • obsługa kopii bezpieczeństwa
 • zmiana koloru interfejsu użytkownika
 • zmiana wielkości i rodzaju czcionki w tabelach
 
cena netto: 100 zł (licencja na firmę)
+ ewentualnie moduł magazynowy: 55 zł netto / na okres 1 roku
 
więcej informacji na stronie producenta


ELZAB miniMAG
 
ELZAB miniMAG jest programem, który pozwala zarządzać sprzedażą detaliczną na kasach.
 
Wersja podstawowa programu umożliwia:

 • 1. Automatyczne wykrycie kas ELZAB podłączonych do komputera
 • 2. Import, eksport i modyfikację bazy towarowej
 • 3. Wystawianie faktur VAT (bez i z paragonem)
 • 4. Usuwanie danych sprzedaży za dany okres
 • 5. Formatowanie bazy danych
 • 6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy danych
 • 7. Tworzenie zapytań i eksport wyników poleceń SQL do pliku
Ponadto program pozwala na wygenerowanie następujących raportów:
 • 1. Utarg dzienny
 • 2. Utarg miesięczny
 • 3. Bestsellery
 • 4. Towary niechodliwe
 • 5. Średni koszyk dzienny
 • 6. Średni koszyk miesięczny
 • 7. Dzienna ilość kupujących
 • 8. Miesięczna ilość kupujących
 • 9. Raport alkoholowy
 • 10. Sprzedaż
Wersja podstawowa jest licencjonowana jednorazowo. Dodatkowo można rozszerzyć program o moduł magazynowy i moduł połączeń zdefiniowanych. Oba moduły są licencjonowane na okres jednego roku z opcją odnowienia licencji o kolejny okres.
 
Moduł podstawowy - 100 zł netto (licencja na firmę)
Moduł magazynowy - 55 zł netto (licencja na firmę na okres 1 roku)
Moduł połączeń - 55 zł netto (licencja na firmę dla 5 kas fiskalnych na okres 1 roku)
Moduł Etykiet - 55 zł netto (licencja na firmę)
Moduł Marża - 55 zł netto (licencja na firmę)
 
Wersję podstawową można uzupełnić o moduł magazynowy i moduł połączeń zdefiniowanych. Moduły są licencjonowane na okres jednego roku z opcją odnowienia licencji na kolejny okres. Moduł magazyny pozwala kontrolować rozchód i przychód towarów w oparciu o tworzone przez użytkownika magazyny. Ilość magazynów jest nieograniczona.
 
Program umożliwia przegląd i edycję:
- magazynów,
- bilansów otwarcia magazynów,
- dokumentów przyjęcia towarów na magazyny,
- dokumentów przesunięć towarów między magazynami.
 
Moduł Połączeń zdefiniowanych udostępnia definiowanie stałych parametrów połączeń z kasami, dzięki czemu program rozszerza obsługę połączeń przewodowych o połączenia zdalne (internetowe i modemowe), a dodatkowo przyspiesza połączenia przewodowe lokalne ze względu na możliwość pominięcia autodetekcji. Licencja roczna w wersji podstawowej pozwala zdefiniować do 5 kas, a w wersji rozszerzonej dowolną ilość kas. Moduł Etykiet umożliwia wydruk etykiet cenowych z kodem kreskowym dla towarów z baz towarowych programu miniMAG.
 
więcej informacji na stronie producenta


Program Inwentaryzator CE
Program Inwentaryzator CE (w skrócie ICE) jest rozwiązaniem przeznaczonym do wykonywania spisu inwentarza za pomocą elektronicznych arkuszy inwentaryzacyjnych na terminalach z czytnikiem kodów kreskowych. Warunkiem prawidłowego zainstalowania programu jest posiadanie komputera z aktualnym systemem Windows (wersje od XP wzwyż) oraz wymienionego w instalatorze modelu terminala (kolektora danych) z systemem Windows Embedded Compact lub Windows Embedded Handheld (dawniej Windows CE lub Windows Mobile).

Inwentaryzacja z tym programem przebiega w prosty sposób:
1. Wprowadzanie danych do programu.
Dane o inwentarzu mogą być zaimportowane do programu z pliku tekstowego lub wprowadzone bezpośrednio do programu przez dodawanie pozycji. Ilość i rodzaj informacji dotyczących inwentarza są nieograniczone, bowiem strukturę danych określa użytkownik.
2. Drukowanie etykiet i oznaczanie środków trwałych.
Po wprowadzeniu do programu danych o inwentarzu, można wybrać szablon i wydrukować etykiety inwentarzowe.
3. Wykonanie spisu z natury
Po oznaczeniu inwentarza etykietami z kodem kreskowym można przystąpić do wykonania spisu z natury za pomocą terminali z programem ICE. W tym celu należy utworzyć w programie nowy arkusz spisowy i dodać do niego inwentarz. Arkusz można pobrać na terminal i wykonać za jego pomocą spis z natury. Arkusz na terminalu, spisany w pełni lub częściowo, wysłany z powrotem na komputer, aktualizuje dane spisowe w arkuszu na komputerze. Wypełnione arkusze można drukować jako dokumenty spisowe: arkusze spisowe i wykazy różnic spisowych.
 
Licencja na użytkowanie programu ICE pozwala Licencjonobiorcy na zainstalowanie i użytkowanie programu na dowolnej ilości komputerów i terminali będących w jego posiadaniu.
 

więcej informacji na stronie producenta