Kasy online

kasy online

Ustawa wprowadzająca kasy online będzie obowiązywać od maja 2019 r. Dopiero wtedy producenci uzyskają zgodę na ich produkcję (homologację) i będą mogły się pojawić pierwsze kasy online w sprzedaży. Do końca 2022 roku będą w sprzedaży też kasy z kopią elektroniczną, jednak przy ich zakupie podatnik nie otrzyma ulgi 700zł.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które zgodnie z zapowiedziami wprowadza na nasz rynek kasy online.
W dniu 15.03.2019 na 78 posiedzeniu Sejmu RP 8 kadencji przyjęta została przeważającą ilością głosów Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. ( zobacz głosowanie )
W dniu 21.03.2019 r. 75 posiedzenie Senatu RP IX kadencji: przyjęto ustawę bez poprawek.
W dniu 3.04.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę kończąc tym samym proces legislacji (link).

Od 1.01.2020 r. kasy online muszą posiadać podatnicy: świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz podatników dokonujących dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020 kasy online muszą posiadać podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Ostatnio dodano też do tego terminu składy opału.

Od stycznia 2021 roku kasy online będą obowiązkowe u podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące