Kasy online

kasy online

Od maja 2019 r zostały wprowadzone kasy online i tylko od nich przysługuje zwrot 700 zł dla nowych podatników oraz dla poniższych grup, które będą musiały wymienić swoje kasy na online. W sprzedaży nadal do 2023 roku będą kasy z kopią elektroniczną - jednak przy ich zakupie nie można uzyskać ulgi.

Od 1.01.2020 r. kasy online muszą stosować podatnicy: świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz podatników dokonujących dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od stycznia 2021 kasy online muszą posiadać podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Ostatnio dodano też do tego terminu składy opału.

Od lipca 2021 roku kasy online będą obowiązkowe u podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

* - terminy zostały zmienione / opóźnione o 6 miesięcy ze względu na pandemię koronawirusa