Podpis elektroniczny - certyfikat kwalifikowany

Specjalizujemy się w dostarczaniu Państwu zaawansowanych narzędzi umożliwiających płatnikom ZUS i innym podmiotom bezpieczne składanie podpisu elektronicznego w środowiskach Windows, MAC OS i LINUX. podpis elektroniczny CenCert Bazujemy na najnowocześniejszych technologiach i rozwiązaniach informatycznych, wykorzystując blisko 20-letnie doświadczenie firm ENIGMA SOI Sp. z o.o. i COMP S.A. Certyfikaty oferowane przez CenCert są jednymi z najtańszych na rynku.

podpis elektroniczny odnowienie

Odnownienie certyfikatu. Zestaw skierowany jest do obecnych klientów CenCert, jak również do klientów innych centrów certyfikacji chcących zmienić swego obecnego usługodawcę epodpisu. Certyfikat ten powinien być jeszcze ważny albo krótko po upływie okresu ważności (nie więcej niż 6 miesięcy).
    na 1 rok: 145 zł netto, na 2 lata: 165 zł netto (~82 zł netto rocznie)
    na 3 lata: 280 zł netto (~93 zł netto rocznie), na 4 lata: 425 zł netto (~106 zł netto rocznie)
    na 5 lat: 550 zł netto (~110 zł netto rocznie)

podpis elektroniczny odnowienie

Nowy certyfikat BEZ CZYTNIKA. Zestaw skierowany dla klientów, którzy potrzebują całkowicie nowego podpisu (np. po zmianie danych lub dla nowej osoby), lecz nie potrzebują czytnika (posiadają inny). Otrzymana karta procesorowa jest przeznaczona do użytku w czytniku kart procesorowych (czytnik nie jest elementem tego zestawu).
    na 1 rok: 198 zł netto, na 2 lata: 235 zł netto (~117 zł netto rocznie)
    na 3 lata: 335 zł netto (~111 zł netto rocznie), na 4 lata: 520 zł netto (~130 zł netto rocznie)
    na 5 lat: 710 zł netto (~142 zł netto rocznie)

podpis elektroniczny standardowy

Nowy certyfikat CZYTNIK STANDARDOWY. Zestaw przeznaczony dla użytkowników certyfikatów w formie karty mikroprocesorowej. Czytnik podłączany do komputera przez port USB w cenie tego zestawu. Karta procesorowa (w formacie karty kredytowej), posiadająca certyfikat bezpieczeństwa QSCD zgodnie z eIDAS
    na 1 rok: 238 zł netto, na 2 lata: 275 zł netto (~137 zł netto rocznie)
    na 3 lata: 375 zł netto (~125 zł netto rocznie), na 4 lata: 560 zł netto (~140 zł netto rocznie)
    na 5 lat: 750 zł netto (~150 zł netto rocznie)

podpis elektroniczny token

Nowy certyfikat CZYTNIK TOKEN. Zestaw dla ceniących mobilność. Niewielki token usb, który zawiera w sobie kartę mikroprocesorową z certyfikatem umożliwia wygodne przewożenie epodpisu ze sobą ... Karta procesorowa (w formacie karty SIM), posiadająca certyfikat bezpieczeństwa QSCD zgodnie z eIDAS.
    na 1 rok: 248 zł netto, na 2 lata: 285 zł netto (~142 zł netto rocznie)
    na 3 lata: 385 zł netto (~128 zł netto rocznie), na 4 lata: 570 zł netto (~142 zł netto rocznie)
    na 5 lat: 760 zł netto (~152 zł netto rocznie)  
 

Uwaga! Cała procedurę odnowienia / wystawienia certyfikatu załatwiamy "od ręki"! Nie trzeba do nas jeździć dwa razy. Weryfikacja klienta GRATIS - za weryfikację tożsamości i przygotowanie formularzy nie pobieramy żadnych opłat! Inne firmy pobierają 35 - 89 zł netto.
podpis elektroniczny token  
Świadczymy również usługę mobilnego uzyskania podpisu - w siedzibie klienta wraz z instalacją oprogramowania i konfguracją np. Płatnika w cenie 60 zł netto + koszty dojazdu + cena wybranego zestawu.
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY (do wystawienia certyfikatu)
 
Certyfikat uniwersalny (tylko z danymi Subskrybenta):

 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • dokument nadania numeru NIP (oryginał) - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP
   
  Certyfikat uniwersalny + Dodatkowe dane firmy:
 • Odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność)
 • Upoważnienie (oryginał) - dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji
 • Pełnomocnictwo (oryginał) - jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem, na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia

 •  

  Podpis może być obecnie stosowany m.in. do :

  • elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
  • w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
  • podpisywania faktur elektronicznych,
  • podpisywania dzienników elektronicznych w szkołach,
  • zarejestrowania lub zmiana działalności gospodarczej w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • składania deklaracji celnych, podatkowych (e-deklaracje),
  • wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK (JPK)
  • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (deklaracje ZUS w Płatniku),
  • Usługi elektroniczne Urzędów Pracy
   • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
   • Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk
   • Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES
  • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
   • Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy
   • Rejestracja spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy
   • Bezpłatne składanie sprawozdań finansowych
   • Podpis elektroniczny dla Biegłych Rewidentów do podpisywania sprawozdania z badania podmiotów
   • Składanie wniosków poprzez S24
  • podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • dla lekarzy do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA
  • dla lekarzy do podpisywania dokumentacji medycznej
  • dla geodetów
  • Podpis elektroniczny dla Pracowników Lasów Państwowych,
  • dla Zakładów Usług Leśnych do podpisywania plików JEDZ
  • podpis elektroniczny dla wszystkich podpiotów startujacych w przetargach publicznych do podpisywania plików JEDZ