Kasy fiskalne dla nowych grup w 2018 r.

Do końca marca 2018 kasy fiskalne, bez względu na obrót, muszą posiadać podmioty świadczące usługi w zakresie wstępu do cyrku, wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz na dyskoteki i sale taneczne. W związku z tym przygotowaliśmy specjalną ofertę na urządzenia fiskalne.

kasy fiskalne 2018

Pełna treść rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r.

(...)
§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(...)
2) świadczenia usług:
(...)
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
(...)
§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy:
1) po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m,
2) przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca 2018 r.
– świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą kas fiskalnych - z gwarancją najniższej ceny. Jeśli podane ceny na naszej stronie nie są jednak dla Ciebie atrakcyjne - zachęcamy do telefonicznej negocjacji cen. Z nami się dogadasz!