Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas 2018

kasy fiskalne - przepisy

Rozporządzenie określa, którzy podanicy mogą w 2018 roku być zwolnieni ze stosowania kas fiskalnych. Rozporządzenie odobowiązuje w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018. Rozporządzenie to określa katalog czynności zwolnionych z kas przedmiotowo, wyznacza warunki dla podatników chcących korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz wyznacza listę czynności, których wykonywanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do korzystania ze zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

W stosunku do roku poprzedniego wprowadzono nowe grupy podatników, którzy bez względu na osiągany obrót do 31 marca muszą zakupić kasy fiskalne:

 • podmioty świadczące usługi wymiany walut - kantory (z wyłączeniem banków i SKOK)
 • usługi w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • usługi w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

Utrzymano obowiązek stosowania kas fiskalnych (z lat poprzednich) bez wzglęgu na obrót:

 • przy dostawach:
  1. gazu płynnego
  2. części do silników
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych
  5. przyczep i naczep; kontenerów
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
  14. wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%
  15. perfum i wód toaletowych
 • świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia
  8. doradztwa podatkowego
  9. związanych z wyżywieniem, wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Utrzymano kwotę 20 000 zł - obroty poniżej tej wartości nie powodują obowiązku posiadania kasy fiskalnej (nie dotyczy wyżej wymienionych rodzajów dostaw i świadczenia usług).

zobacz pełną treść powyższego rozporządzenia